Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Vlaamse Gemeenschap
en
Stad Oostende

Disclaimer

De Regels voor een goed gebruik

 

Hieronder kan u onze “regels voor een goed gebruik” terug vinden van de Mu.ZEE website. Door het gebruiken van deze site, heeft u deze regels ook aanvaard. Af en toe kunnen deze regels aangepast worden. Indien u een reguliere bezoeker bent van deze site, raden wij u aan om deze regels regelmatig te herbekijken.

 

Privaatrechtelijke verklaring

 

 Mu.ZEE is ertoe verbonden uw privésfeer te beschermen. Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen over u om specifieke diensten aan te bieden die u aangevraagd heeft. We kunnen dit eventueel ook gebruiken om u op de hoogte te brengen van veranderingen binnen onze diensten, toekomstige evenementen en ontwikkelingen, of om u te informeren over speciale promoties die volgens ons u zullen interesseren.

 

Al de informatie die u ons bezorgd behoort tot de privésfeer en is beveiligd. Momenteel verkopen of verhuren wij geen informatie uit, en Mu.ZEE zal dit ook nooit doen zonder dit eerst bij u na te vragen. Onder de wet op de privacy volgen wij de strikte procedures van het opslaan en het openbaar maken van informatie die u ons gegeven heeft, dit om niet toegestane gebruik te voorkomen. Onze beveiligingsprocedure bestaat erin dat wij op regelmatige basis een bewijs van identiteit aanvragen voordat wij u gevoelige informatie bezorgen.

 

Door het openbaar maken van uw persoonlijke informatie aan ons door gebruik te maken van deze website of via de telefoon, stemt u toe tot het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonlijke informatie door Mu.ZEE op de wijze die hier in deze privaatrechtelijke verklaring beschreven wordt.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de informatie die wij over u beschikken, gelieve ons te contacteren via persatmuzee.be.

 

Copyright

 

De Mu.ZEE website en zijn inhoud zijn copyright van Mu.ZEE. Het reproduceren van het materiaal is toegestaan vrij van kosten in elke formaat of voor elk medium voor onderzoek, private studie of voor interne circulatie binnen een educatieve organisatie (zoals scholen en universiteiten). Dit is onderworpen aan het materiaal dat nauwkeurig gereproduceerd wordt en niet in een misleidende context of in een aangepast formaat zoals rekken, verkleinen, (in)kleuren of aangepast op welke manier dan ook waardoor het origineel formaat aangepast werd.

Als een van deze ‘items’ op deze website gereproduceerd of gekopieerd worden door derden,  moet steeds de bron van herkomst geïdentificeerd worden en de copyright vermeldt : bv. Jean Brusselmans. Het onweder, 1938, Olie op doek, 112 x 122cm - Collectie Mu.ZEE, Oostende. Foto : Steven Decroos. ©SABAM 2011

Commerciële gebruikers die een beeld wensen te reproduceren op een commerciële basis dienen contact op te nemen met persatmuzee.be

Het filmen en fotograferen zijn niet toegestaan in Mu.ZEE  zonder voorafgaandelijk toestemming . Om deze te bekomen, gelieve contact op te nemen met persatmuzee.be

Publiekswerking
Voor de publiekswerking werden enkele spontane foto’s genomen, ouders/voogden die deze foto’s liever niet op onze website zien staan gelieve contact met ons op te nemen via pers@muzee.be

Linken

 

U bent vrij om de Mu.ZEE website te linken aan uw persoonlijke website, blog of andere kanalen voor uw eigen gebruik en niet om winst te maken.

 

Toch eist het Mu.ZEE een schriftelijke aanvraag vóór u deze link publiceert op eender welke coöperatieve, commerciële of professionele website.

 

Links van onze website leiden naar andere sites

Mu.ZEE  steunt, sponsort of keurt geen enkele informatie of afbeelding of verdere informatie goed die op deze websites verschijnt.

 

Virussen

 

Alle inspanningen zijn geleverd om te garaderen dat deze website virusvrij is, maar Mu.ZEE geeft geen enkele garantie dat deze site vrij van virussen is, de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van een erkende antivirus pakket.

 

Overzicht

 

Zoals de meeste websites, houdt Mu.ZEE een overzicht bij van bepaalde informatie bij elke aanvraag die u ons toestuurt. Deze informatie wordt gebruikt door onze administratie en voor het vergaren van statistieken. Bepaalde informatie kan publiek gemaakt worden, maar indien dit gebeurd, zal deze informatie in algemene vorm gebruikt worden waardoor een individu niet kan geïdentificeerd worden. Data kunnen ook occasioneel gebruikt worden om technische problemen te kunnen onderzoeken, tenzij deze op gerechtelijke wijze opgeëist wordt, zal geen enkele opgeslagen informatie doorgegeven worden aan derden.