Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Provincie
West-Vlaanderen en
de Stad Oostende

News

VACATURE - Coördinator (voltijds) CAHF

Organisatie

Contemporary Art Heritage Flanders (CAHF) is een collaboratief kennisplatform geïnitieerd door en opgetrokken rond de collecties van vier hedendaagse kunstmusea in Vlaanderen: S.M.A.K. (Gent), Mu.ZEE (Oostende), M HKA (Antwerpen) & Middelheimmuseum (Antwerpen).

Aan de hand van gemeenschappelijke expertisetrajecten, operationele acties, projecten en publicaties provoceert en versterkt CAHF de praktijk van het verzamelen in zijn partnermusea, in dialoog met internationale collega’s.

Momenteel doorloopt CAHF een transitietraject dat uiterlijk begin 2017 tot een vernieuwde missie zal leiden. Deze missie zal de focus op internationale profilering verbreden naar meer (operationele) samenwerking rond het behoud, beheer, onderzoek en de (internationale) ontsluiting van de hedendaagse kunstcollecties van de partnermusea.

www.cahf.be

Functie

Je neemt de algemene leiding van de organisatie op. Je legt het bestuur en de directies van de partnermusea haalbare projecten en acties voor met concrete doelstellingen, conform de missie van de organisatie. Je vertaalt deze acties in beleidsdocumenten en actieplannen. Vervolgens coördineer je de realisatie van deze projecten: je tekent een planning uit en bewaakt deze, je stuurt bij waar nodig, je organiseert overleg, je coördineert en ondersteunt zowel projectmedewerkers van CAHF als medewerkers van de partnermusea. Je zorgt daarbij voor een adequate zakelijke en formele 
organisatie van de vzw, en genereert minimale zichtbaarheid van de werking van de vzw via de website.

Je detecteert daarbij voor de partnermusea opportuniteiten om samen extra middelen te werven en nationale en/of internationale, publieke en/of private partnerships uit te werken voor acties en trajecten die het behoud, beheer, onderzoek en de (internationale) ontsluiting van de hedendaagse
kunstcollecties in Vlaanderen versterken.

Je ondersteunt en verenigt de partnermusea rond belangrijke beleidskwesties inzake erfgoed en (beeldend) kunstenerfgoed. Je begeeft je daarvoor in het brede erfgoed- en kunstenveld: je initieert en neemt deel aan overleg met overheid, steunpunten, belangenbehartigers, collega-samenwerkingsverbanden, collega-musea, expertisecentra, het beeldend kunstenveld, toerismeinstanties, private spelers etc.

Je volgt daarbij met name de evoluties rond het nieuwe erfgoeddecreet en tekent binnen dit kader samen met bestuur en partnermusea de nieuwe toekomst van CAHF uit die na een transitietraject opgestart in de zomer van 2016 uiterlijk begin 2017 tot een nieuwe missie zal leiden die jij zal
concretiseren en operationaliseren.

Profiel
- Dit is een leidinggevende functie op directieniveau. Je werkt rechtstreeks samen met de directeuren van de partnermusea. 
- Je hebt aantoonbare ervaring in het coördineren. Je bent communicatief sterk, sociaal intelligent, en bouwt makkelijk een netwerk uit. Je werkt zelfstandig maar voelt ook aan wanneer je moet 
terugkoppelen en begrijpt hoe je binnen een samenwerking een draagvlak uitbouwt.
- Je hebt basiskennis van de zakelijke en formele werking van een vzw.
- Je bent een geboren planner en een multi-tasker. Je kan goed delegeren, doelstellingen bepalen, bewaken én halen.
- Je hebt een vlotte pen: je schrijft helder en summier.
- Je hebt voeling met de hedendaagse beeldende kunst.
- Je hebt gedegen kennis over het museale apparaat: ervaring in en/of kennis over collectiebeleid en –beheer is een absoluut pluspunt.
- Je hebt ervaring met beleidswerk al dan niet in de erfgoed- of kunstensector en/of je wil je er graag in verdiepen.
- Je hebt ervaring met fundraising al dan niet in de erfgoed- of kunstensector en/of je wil er je graag voor engageren. 
- Je hebt een neus voor het detecteren van opportuniteiten en neemt initiatief om deze waar te maken.
- Je bent stressbestendig.

Aanbod
- Voltijdse (100%) aanstelling op basis van de cao 329.01 rekening houdend met ervaring
- Flexibele werkuren, transportvergoeding, maaltijdcheques 
- Bureau van CAHF is gevestigd in het S.M.A.K. in Gent
- Uiterlijk in dienst vanaf 2/1/2017

Solliciteren
Motivatiebrief en CV mailen naar info@cahf.be ter attentie van Jan Op de Beeck, voorzitter vzw CAHF, uiterlijk 6/11/2016.Overview news >>