Kunstmuseum aan zee Collecties van
de Provincie
West-Vlaanderen en
de Stad Oostende

Duo

Duo
Het publiek gaat in dialoog
met de collectie van Mu.ZEE


Elke maand wordt één kunstwerk gepresenteerd, dat gemaakt is door een museumbezoeker. Het kunstwerk gaat een dialoog aan met een kunstwerk uit de collectie van Mu.ZEE: een interpretatie, gesprek, vervolg of antwoord op het geselecteerde kunstwerk uit de collectie. Zo wil Mu.ZEE ontmoetingen creëren. Tussen publiek en collectie en tussen publiek en publiek, over de grenzen van culturen, leeftijden en maatschappelijke achtergronden heen.
Wil je ook deelnemen?
Meer info vind je via www.muzee.be
of vraag er naar aan het onthaal

Selectie voor de maand augustus 2017

Roland Haeck (Aalter, 1943)
gaat een dialoog aan met het werk van Antoon De Clerck

Afspraak in Oostende op een heldere dag…, 2017
olieverf op paneel


“In mijn schooltijd was Antoon De Clerck mijn leraar tekenen. Naar die periode kijk ik met genoegen en dankbaarheid terug. Een strenge maar correcte man, die zijn vak op meesterlijke wijze beheerste. Net als het werk van De Clerck ogen ook mijn werken realistisch. Zij weerspiegelen dagelijkse gevoelens, zijn een uitdrukking van mijn dagelijks bestaan en spelen met intensieve kleuren. Zo krijgen zij een irreëel karakter, wat ook kan gezegd worden van het werk van De Clerck. Schilderkunst is voor mij een noodzakelijke uitdrukking – iets wat ik met woorden niet gewoon ben – van gedachten en gevoelens, geworteld in de vele dagelijkse tekeningen uit mijn jeugdjaren. Net als het werk van Antoon De Clerck brengt mijn creatie geen boodschap, roept niet om aandacht of vraagt geen voorafgaande analyse, maar het is een dagelijks bestand in kleuren gezet.”